• slider image 252
 • slider image 253
 • slider image 254
 • slider image 264
 • slider image 265
 • slider image 266
 • slider image 267
 • slider image 255
 • slider image 256
 • slider image 257
 • slider image 258
 • slider image 259
:::

恭賀 本校學生參加中華民國第55屆世界兒童畫展桃園市作品徵集比賽,六年甲班鄭尚元同學 作品《農家樂》榮獲「優選」、三年戊班鄭禾恩同學 作品《老鼠娶親》榮獲「佳作」,感謝謝欣惠老師指導。

學務處 訓育組長 於 2024-04-26 發布,共有 110 人次閱讀
:::

今日空氣品質

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字