• slider image 252
 • slider image 253
 • slider image 254
 • slider image 264
 • slider image 265
 • slider image 266
 • slider image 267
 • slider image 255
 • slider image 256
 • slider image 257
 • slider image 258
 • slider image 259
:::

文章列表

總務處
2024-02-20 會議記錄 112學年度第二學期第1次教師集會會議紀錄 (113.02.19 ) (文書組長 / 33 / 總務處)
2024-02-06 公告 轉知桃園市政府交通局訊息(113.02.06 ) (文書組長 / 23 / 總務處)
2024-02-05 活動 轉知桃園市政府各局處活動 (113.02.05 ) (文書組長 / 21 / 總務處)
2024-01-30 活動 轉知桃園市政府各局處訊息 (113.01.30 ) (文書組長 / 40 / 總務處)
2024-01-30 公告 轉知行政院新聞傳播處「113年2月份公共服務政策溝通短片合輯一覽表」1份 (文書組長 / 28 / 總務處)
2024-01-22 活動 轉知桃園市政府藝文設施管理中心活動 (113.01.22 ) (文書組長 / 34 / 總務處)
2024-01-16 會議記錄 112學年度第二學期第18次教師集會會議紀錄 (113.01.15 ) (文書組長 / 51 / 總務處)
2024-01-12 活動 轉知桃園市政府各局處活動 (113.01.12 ) (文書組長 / 47 / 總務處)
2024-01-11 會議記錄 112學年度第一學期期末校務會議紀錄 (113.01.10 ) (文書組長 / 59 / 總務處)
2024-01-09 活動 轉知桃園市政府各局處活動 (113.01.09 ) (文書組長 / 33 / 總務處)
:::

今日空氣品質

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字