• slider image 252
 • slider image 253
 • slider image 254
 • slider image 264
 • slider image 265
 • slider image 266
 • slider image 267
 • slider image 255
 • slider image 256
 • slider image 257
 • slider image 258
 • slider image 259
:::

文章列表

總務處
2023-05-24 公告 轉知桃園市政府殯葬管理所開放檔案應用,可提供檔案閱覽、抄錄及複製等服務 (文書組長 / 89 / 總務處)
2023-05-23 會議記錄 111學年度第二學期第13次教師集會會議紀錄 (112.05.22 ) (文書組長 / 108 / 總務處)
2023-05-19 活動 轉知桃園市政府各局處活動 (112.05.19 ) (文書組長 / 78 / 總務處)
2023-05-16 會議記錄 111學年度第二學期第12次教師集會會議紀錄 (112.05.15 ) (文書組長 / 124 / 總務處)
2023-05-09 會議記錄 111學年度第二學期第11次教師集會會議紀錄 (112.05.08 ) (文書組長 / 101 / 總務處)
2023-05-08 公告 轉知臺中市政府新聞局辦理111年「大臺中記事紀錄片計畫」及「臺中動畫製作計畫」相關成果作品 (文書組長 / 88 / 總務處)
2023-05-08 活動 轉知桃園市政府各局處活動 (112.05.08 ) (文書組長 / 80 / 總務處)
2023-05-02 注意 轉知桃園市政府防疫訊息 ( 112.05.02 ) (文書組長 / 100 / 總務處)
2023-05-01 會議記錄 111學年度第二學期第10次教師集會會議紀錄 ( 112.05.01 ) (文書組長 / 102 / 總務處)
2023-04-28 公告 轉知行政院新聞傳播處「112年4月份公共服務政策溝通短片合輯一覽表」1份 (文書組長 / 78 / 總務處)
:::

今日空氣品質

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字