(03)4792153#200 (03)-4708472 mis@m1.cles.tyc.edu.tw
 • slider image 252
 • slider image 253
 • slider image 254
 • slider image 264
 • slider image 265
 • slider image 266
 • slider image 267
 • slider image 255
 • slider image 256
 • slider image 257
 • slider image 258
 • slider image 259
:::

文章列表

總務處
2023-04-28 公告 轉知行政院新聞傳播處「112年4月份公共服務政策溝通短片合輯一覽表」1份 (文書組長 / 60 / 總務處)
2023-04-25 活動 轉知桃園市政府各局處活動 (112.04.24 ) (文書組長 / 54 / 總務處)
2023-04-25 會議記錄 111學年度第二學期第9次教師集會會議紀錄 (112.04.24 ) (文書組長 / 81 / 總務處)
2023-04-18 活動 轉知桃園市政府各局處活動 (112.04.18 ) (文書組長 / 72 / 總務處)
2023-04-18 會議記錄 111學年度第二學期第8次教師集會會議紀錄 (112.04.17 ) (文書組長 / 95 / 總務處)
2023-04-17 活動 轉知桃園市政府各局處活動 (112.04.17 ) (文書組長 / 77 / 總務處)
2023-04-17 注意 轉知桃園市政府防疫訊息 (112.04.17 ) (文書組長 / 57 / 總務處)
2023-04-11 會議記錄 111學年度第二學期第7次教師集會會議紀錄 (112.04.10 ) (文書組長 / 83 / 總務處)
2023-03-28 注意 轉知桃園市政府防疫訊息 (112.03.28 ) (文書組長 / 68 / 總務處)
2023-03-28 會議記錄 111學年度第二學期第6次教師集會會議紀錄 (112.03.27 ) (文書組長 / 159 / 總務處)
:::

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字